گوگل برای شناسایی و جریمه کردن PBN ها از چه روش هایی استفاده می کند؟

چرا گوگل PBN ها را جریمه می کند؟ سایت شما دارای بک لینک های مشکوکی است که گوگل متوجه آن ها می شود. در اینجا نشانه ها وجود دارد: مالکیت همه سایت ها و دامنه یکسان است گوگل همچنین به صاحبان دامنه و میزبان دسترسی دارد. هر گاه چندین سایت به یکدیگر پیوند داده شوند … ادامه