چرا پول بیارزش میشود؟

در سال ۱۹۷۰ میلادی، اعضای «سازمان کشورهای صادرکننده مواد نفتی» (Organization of Petroleum Exporting Countries | OPEC) تصمیم گرفت در جهت افزایش درآمد خود، قیمت جهانی نفت را بیشتر کند. در سال ۱۹۵۰ میلادی، در ایالات متحده آمریکا، ۱۰ میلیون انسان روی زمینهای کشاورزی کار میکردند که ۱۷ درصد از کل نیروی کار را تشکیل می دادند. از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ میلادی، قیمت نفت ( با در نظر گرفتن تورم به صورت کلی) بیش از ۵۰ درصد افزایش داشت.

افزایش 75 درصدی نرخ اکتشاف، افزایش 20 درصدی سرمایهگذاری در توسعه، افزایش 5 درصدی سرمایهگذاری در بهبود تکنولوژی، گسترش تولید گاز از منابع نامتعارف آن در سطح جهان و اعمال همزمان تمامی پیشنوشتهها به ترتیب پیشنوشتههای اول تا پنجم این مطالعه را تشکیل میدهد. در پاسخ به این استدلال نیز یک سوال اساسی وجود دارد، آیا درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه گاز ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه به شرکت ملی گاز میرسد؟

در نمودار زیر، میتوانید مثال عددی این مورد را مشاهده کنید. جهت مرور مفاهیم در مدت زمان کوتاه، میتوانید از دوره آموزشی ارائهشده توسط «فرادرس» استفاده کنید. یکی از مسائلی که جوامع امروز با آن روبهرو هستند، استفاده از مواد مخدر غیرقانونی مانند هروئین، کوکائین و کراک است. ظاهری در پاسخ به این سوال که اگر تحریمها برداشته شوند ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت یا خیر گفت: طراح تحریمها علیه ایران به دنبال هوشمند کردن تحریمها بود و الان هم اقتصاد ما حالت شرطی پیدا کرده است و مهم ترین مانع تولید نیز مه آلود بودن مسیر اقتصاد و رویکرد وابستگی به مذاکرات است.

در این صورت، مقدار عرضه شده به صورت نسبی کمتر از قیمت حرکت میکند. البته در طی زمان پیشرفت در فناوری کشاورزی میزان غذای تولیدشده توسط هر کشاورز را افزایش داد. کسب اطلاعات درباره روشهای زراعت به میزانی سخت بود که برای تامین مواد غذایی در حد احتیاج نیاز بود که فرد کشاورز باشد. از دیگر مشکلات این است که افراد دارای اعتیار به مواد مخدر، عموماً به جرایمی مانند جیببری و دیگر جرایم غیرخفیف برای کسب پول در راستای حفظ اعتیاد خود و تامین مواد، روی میآورند.

اما تقاضا ممکن است در دوره زمانی بلندمدتتر کشش پذیرتر باشد زیرا قیمتهای بالا انگیزه جوانان برای آزمایش مواد مخدر و کسب تجربه توسط آنان را کاهش میدهد و در طی زمان، تعداد معتادان کمتری خواهیم داشت. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان میکند: علاوه بر این در سالهای گذشته به دلیل کاهش قیمت گاز، صادرات گاز به ترکیه کاهش یافته بود اما امسال ایران گاز طبیعی را به ترکیه و عراق هم صادرات میکند.

پیشرفت فناوری همواره یکی از موضوعات مهم در صنعت نفت و گاز بوده است که بر این اساس، پیشنوشته سوم به این موضوع اختصاص یافته است. که در آن منظور از ارزش کل سهام معامله شده به قیمت ثابت دلار سال 2000، درآمدسرانه، تولیدات صنعتی، تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز می باشد و همچنین متغیر درآمدهای نفتی به صورت متغیر دامی ( مجازی) به دلیل اینکه در برخی از کشورهای منتخب متغیر درآمد نفتی وجود ندارد این متغیر به صورت متغیر مجازی وارد شده است.

به علت اینکه با وجود نوع جدید، میزان گندم تولیدشده در هر هکتار زمین نسبت به قبل افزایش مییابد. با توجه به نمودار قابل ملاحظه است که با افزایش مقدار گندم فروخته شده حتی به میزان اندک، قیمت گندم به صورت چشمگیری کاهش مییابد.

منتقل میشود و مقدار گندم فروخته شده نیز افزایش مییابد و از 100،۰۰۰ تومان به ۱۱۰،۰۰۰ تومان و قیمت گندم نیز از ۳۰۰۰ به ۲۰۰۰ تومان میرسد و کاهش مییابد.

میرسد. درآمد کل که از حاصلضرب مقدار در قیمت محاسبه میشود، کاهش مییابد. در نتیجه، مقدار مواد مخدر عرضهشده کاهش مییابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سال آینده در کشور ۶۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می شود، گفت: کل درآمد نفتی ما ۲۶ میلیارد دلار است که صرفا ۶۲.۵ درصد آن را می توانیم تبدیل و استفاده کنیم. زمانی که دولت از ورود مواد مخدر به کشور جلوگیری و تعدادی از قاچاقچیان را دستگیر کند، هزینه فروش مواد مخدر افزایش پیدا میکند.

در این نوع از انحصار، دولت به فردی حقوقی یا حقیقی این حق را اعطا میکند که تنها تهیهکننده یک کالا یا خدمت باشد.