پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی/میادین نفت و گاز(آمار و اطلاعات)

همین مسأله نیز در رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت مؤثر بوده است. مواد نیمه خام معدنی نیز کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفاً به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند را در بر میگیرد.

وی با اشاره به کاهش صادرات گاز ایران به عراق و راه اندازی ابتکارعملی در راستای حمایت دولت از انرژی در این کشور گفت: برای تنوع منابع گازی و کاهش وابستگی به ایران تلاش می کنیم. درآمد سالانه 15.6 میلیارد دلاری بهترین درآمد از سال 2014 (1393) بوده و در مقایسه با زیان 5.5 میلیارد دلاری در سال 2020 (1399) است.

اولین شرکت بزرگ نفتی که نتایج سه ماهه چهارم را گزارش کرد، 5.1 میلیارد دلار یا 2.65 دلار به ازای هر سهم درآمد داشت. در الگوی نهایی، ارتباطی منطقی میان سه زیرسیستم برقرار شده است و الگو طی یک دوره دراز مدت 1414-1380 شبیهسازی شده است. به طور متوسط در طول دوره مورد بررسی، 168 میلیارد متر مکعب گاز نامتعارف به طور سالیانه تولید شده است.

به عبارت دیگر، میزان تولید گاز طبیعی در ایران طی یک دوره 35 ساله در حدود 5 برابر خواهد شد.

شاید زمان آن فرا رسیده تا با در نظر گرفتن واقعیات موجود به بحث تجارت انرژی نگاه کرد و برخی نگاههای بدبینانه نسبت به اموری مانند واردات گاز و انرژی را کنار گذاشت تا فرصت افزایش تجارت در منطقه از دست نرود. شب گذشته محمدباقر نوبخت در اتاق گفتگویی در کلابهاوس به ماجرای استقراض دولت از بانک مرکزی و درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: «رقم قابل توجهی از محل فروش و صادرات فراوردههای نفتی حاصل به حساب بانک مرکزی واریز میشود.

نتایج حاصل در جدول (2) ارائه داده شده است. یکی از این موارد، بحث دیگر حاملهای انرژی است که لازم است در مدلسازیهای بعدی صنعت گاز مورد توجه قرار گیرد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران با توجه به موانع و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، اهمیت تأمین منابع مالی از طریق مالیات و اجرای سیاستهای اقتصادی را دو چندان کرده است. البته چینیها در اینباره نیز چندان خوشبین نیستند و علاقهای ندارند که از نظر وابستگی گازی، در موقعیتی مشابه اروپا نسبت به روسیه قرار گیرند و این امر به اهرم فشار بالقوهای در دست همسایه شمالی آنها تبدیل شود.

تا پیش از آنکه نخستین خط لوله نورداستریم در یک دهه پیش ساخته شود، تقریبا تمامی گاز روسیه به مقصد اروپا از خاک اوکراین عبور میکرد. همچنین گزارشها حاکی از آن است که ایران حدود ۲۰ تا ۳۰درصد سهم انتقال گاز خود را از کل گاز دریافتی ترکمنستان برداشت میکند و مابقی، از طریق مرز آستارا به جمهوریآذربایجان تحویل داده خواهد شد. ایران بر اساس این قرارداد، سالانه ۵/ ۱ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را دریافت میکند و آن را به جمهوریآذربایجان تحویل میدهد.

گفتنی است که در چنین شرایطی، فرصت مناسبی ایجاد میشود تا ایران نیز با همکاری فنی چین امکان صادرات LNG را برای خود فراهم کند و به این کشور در مساله تنوع بخشی به مبدا گاز تامینی خود کمک کند. گفتنی است که ایران از گاز دریافتی ترکمنستان برای افزایش ثبات تامین انرژی استانهای شمالی که از منابع گازی کشور دور هستند، استفاده خواهد کرد.

کمبود ظرفیت ذخیرهسازی در ساحل که شرکت ملی نفت ونزوئلا را مجبور کرد در سال گذشته به ذخیرهسازی بر روی آب روی بیاورد، اخیرا سبب شده است تا این شرکت، صادرات نفت خام رقیق شده که ترکیبی از نفت فوق سنگین و میعانات گازی وارداتی است به آسیا از سر بگیرد. بر اساس آمارهای خزانهداری کل کشور، در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، سهم مالیات از حدود ۳۱ درصد به حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است، این ارقام نشان میدهد ساختار اقتصاد ایران و ترکیب منابع بودجه دولت به درآمدهای غیر مالیاتی وابسته بوده و بخش قابل توجهی از منابع بودجه دولت از محل فروش نفت تأمین میشود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی کل سال محقق شده است و این به این معنی است که به احتمال زیاد تا پایان سال تمام درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده محقق خواهد شد، میگوید: درآمدهای مالیاتی از جمله معدود درآمدهایی ست که در این سالها همانگونه که در بودجه مصوب پیش بینی شده، محقق نیز شدهاست. شرکت ملی نفت چین با توجه به سودمندی بسیار زیاد این پروژه و قرارداد همکاری ۲۵ ساله با ایران، آماده بود که به توسعه این سایت گازی ادامه دهد، اما با افزایش فشار آمریکا بر چین در جنگ تجاری، پکن تصمیمی کلیدی در زمینه سیاستگذاری خود اتخاذ کرد و تا جایی که امکان داشت، تلاش کرد در پروژههای برجسته نفت و گاز حضور علنی کمتری داشته باشد.

از سوی دیگر، استرالیا نیز قرارداد همکاری ایالت ویکتوریا و چین را بهصورت یکجانبه فسخ کرد و در کمپین فشار روزافزون آمریکا بر چین، کلیدیترین نقش را ایفا میکند و بهنوعی مهمترین مهره برای پروژه مهار چین محسوب میشود. برخی از کارشناسان معتقدند که این همکاری گازی میتواند سایر کشورهای منطقه را هم به همکاریهای مشابه با ایران ترغیب کند؛ چراکه با داشتن بزرگترین شبکه خطوط لوله گاز فشار قوی پس از روسیه، ایران میتواند نقش کلیدی در زمینه انتقال گاز از شرق به غرب کشور ایفا کند.

این سیگنالهای قیمتی و ساختاری بازار نفت به موفقیت اقدامات ایران در زمینه بازاریابی کمک کرده است. نکته قابل توجه در این میان، افزایش شکاف میان تقاضای گازهای متعارف قبل از اعمال سیاست و بعد از آن است. در نتیجه با توجه به اضافه نشدن ظرفیت «تولید» گاز در سالهای آینده ضروری است دولت سیزدهم برنامههایی جدی برای کنترل «مصرف» در دستور کار قرار دهد.

البته این کار نیازمند عزمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سهگانه را میطلبد. در همکاری سوآپ گازی اخیر این امر کاملا مشهود است و در شرایطی که تنشها میان ایران و جمهوریآذربایجان در ماههای گذشته بالا گرفته بود، با ایجاد همکاری گازی میان دوطرف در چارچوب سوآپ، تنشزدایی میان طرفین بهسرعت بالایی انجام شد و به دلیل منافع دو طرف، احتمال بروز چنین تنشهایی در آینده کاهش مییابد.

قربان در ادامه با اشاره به همکاری جدید گازی کشورهای حاشیه دریای خزر با ایران اظهار کرد: «برای سوآپ گازی از همان خط لوله وارداتی ایران از ترکمنستان استفاده میشود و ترکمنستان مقداری گاز به ایران میدهد و در مقابل ایران به جمهوریآذربایجان گاز طبیعی تحویل میدهد.

جمهوریآذربایجان در نهایت قرار است روزانه ۴میلیون مترمکعب گاز طبیعی جدید دریافت کند، اما این رقم در حالحاضر کمتر از این رقم است و به تدریج به این میزان خواهد رسید. به گزارش تجارتنیوز، کمترین درآمد نفتی که بعد از انقلاب حاصل شده، مربوط به سال ۶۵ است که درآمد نفتی دولت به ۵٫۹ میلیارد دلار رسید. سالهایی که اقتصاد ایران نفت ۵ دلاری را به خود دید و درآمد نفتی در سال ۶۵ به ۵٫۹ میلیارد دلار رسید.

سرمایه گذاران در این هفته سهام شورون را به بالاترین حد خود رساندند زیرا انتظار داشتند که افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمد شود.

هرچند در مورد میزان فرار مالیاتی اعداد و ارقام متفاوتی گفته میشود اما در یکی از جدیدترین اظهارات داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که سالانه در کشور ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. منابع آگاه در صنعت نفت به «میامی هرالد» گفته اند تولید نفت ونزوئلا در ماه دسامبر 2020 (ماه گذشته میلادی) بهطور متوسط به 900 هزار بشکه در روز رسیده است و میتواند در ماه ژانویه (ماه جاری میلادی) به 850 هزار بشکه در روز برسد که این امر بیشتر به لطف محموله های منظم تینر از ایران رخ داده است که به ونزوئلا اجازه داد تا کاهش تولید داخلی را جبران کند.

بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر، چین در سال گذشته میلادی رویهمرفته ۳۲۴ میلیون بشکه نفت (معادل حدود ۸۸۷ هزار بشکه در روز) از ایران و ونزوئلا خریداری کرده که ۵۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. مهرپور در رابطه با چگونگی اعمال افزایش درآمدهای مالیاتی، جزئیات و روش آن، اضافه میکند: بر اساس ادعای وزیر اقتصاد قرار است این مهم از مسیر ممانعت از فرارهای مالیاتی و کاهش آن انجام شود.

معینی اضافه کرد: تعداد کمی از شرکتهای بزرگ نفت و گاز بینالمللی تجهیزات این حوزه را در اختیار دارند که در ایران امکان فعالیت ندارند، بنابراین رشد تولید گاز متوقف شده است. وی تاکید کرد: مذاکرات با طرف ایرانی تداوم دارد اما ایران خواهان بدهی های خود است و وزارت برق نیز اعلام کرده است که آمادگی پرداخت تمامی بدهی ها را دارد و این مبلغ به بانک تجارت عراق داده خواهد شد.