وام فوری با سند ملکی بدون ضامن – موسسه حقوقی راهیان عدالت

در صورتی که که بعد از طی مدت سپرده، متقاضی شرایط دریافت وام را نداشته باشد، امکان واگذاری امتیاز آن را به وابستگان خود دارد. البته در موارد دیگر نیز، سخت گیری های شدید بانک ارائه کننده ی وام برای تامین ضامن، می تواند عامل موثر دیگری در فروش امتیاز وام به شمار رود. در موارد متعددی نیز با اپلیکیشن های خرید وام، مواجه می شوید. وام گرفتن در شرایط فعلی بسیار سخت و دشوار است ، با وجود مشکلات متعددی که در گرفتن وام به وجود می آید اکثر قید گرفتن وام را می زنید ، اما موسسه حقوقی راهیان عدالت آماده خدمت رسانی و ارائه وام با سند ملکی و بدون ضامن می باشد . سند ملکی معتبر، ضامن رسمی، مسدود سازی سپرده و… در حال حاضر بهره وام های بانکی زیاد شده است اما هنوز همان ضرر ها وجود دارد این در حالی است که وام فوری با سند ملکی بدون ضامن بدون هیچ یک از این ضررها است و منفعت مخاطب هدف اصلی است . علاوه بر اینها توسعه نظام اعتبارسنجی و دسترسی مردم به تسهیلات خرد، اصلاح ناترازی بانکها، توسعه بانکداری الکترونیک، نظارت بر عملکرد بانکها و مقابله با بنگاهداری بانکها جزء محورهای اصلاح نظام بانکی است.

بنا به گفته وزیر اقتصاد جامعه هدف اعتبارسنجی برای دریافت وام بدون ضامن در حالت مطلوب باید همه مردم ایران باشد و این دسترسی برای همه وجود داشته باشد که اگر خوش حساب باشند؛ بدون نیاز به ضامن بتوانند تسهیلات بانکی خرد را دریافت کنند. در صورت نبود مشکل یا مانعی، اشخاص باید نسبت به تکمیل پرونده اعتبارسنجی اقدام کنند. بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و یا سایر بدهی ها) آنها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می رساند. نتایج حاصل از فرضیه دوم در خصوص ارتباط عوامل سازمانی با تمایل به استفاده از ABC، بیانگر وجود ارتباط بخشی از این عوامل شامل حمایت و پشتیبانی مدیریت با تمایل به بکارگیری ABC است و سایر عوامل زیرمجموعه شامل تخصصگرایی از دیدگاه کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک بیانگر رابطه معنیدار نیست. در خصوص مستمری بگیران، بازنشستگان و کارکنان و حقوق بگیران نیز همین مسئله وجود دارد، البته با توصیه این کار در ماه های آینده قدم به قدم جامعه هدف بزرگتر و فراگیرتر خواهد شد. وی همچنین سهم نیروی انسانی قوی، با انگیزه و دارای دانش کافی در بانک ملی ایران را چشمگیر خواند و با بیان این که باید از این پتانسیل به خوبی استفاده شود، افزود: مسائل معیشتی کارکنان نیز مورد توجه مدیران ارشد بانک است و تا حد امکان به آن رسیدگی خواهد شد.

لذا خواهش من از نمایندگان این است که مسئله فوق را حتما مورد توجه داشته باشند. این مشکلات به اندازه ای است که بیشتر افراد منصرف می شوند زیرا تمامی قوانین یکسان است حتی دوست و آشنا در بانک نیز نمی تواند این قوانین را زیر پا بگذارند به همین دلیل بیشتر افراد به سمت وام های غیر بانکی می رود . به عنوان مثال در برخی از موسسات بانکی با مواردی همچون: معرفی دو نفر ضامن دارای فیش کارگزینی، دو نفر ضامن دارای جواز کسب( در اصطلاح به آنها: ضامن بازاری، نیز گفته می شود)، تهیه ی مبلغ سفته به میزان دو برابر وام دریافتی و پرداخت بهره ی 18 تا 24 %، مواجه خواهید شد. اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم که وام های بانکی مناسب هستند یا وام های غیر بانکی باید بگوییم که هر کدام یک سری معایب و یک سری مزایا دارد . ✏️عقدی است که به موجب آن بانک ها به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت قرض واگذار می نمایند . به گزارش کاماپرس، وامهای بانک رسالت از منابع قرض الحسنه بانک به اشخاص واجد شرایط پرداخت میشود. در صورتی که هنگام خرید وام از اطلاعات بازپرداخت همچون مدت زمان تسویه و مبلغ هر قسط اطلاع نداشته باشید، دچار مشکل خواهید شد و حتی ممکن است مورد کلاهبرداری، قرار بگیرید.

قسط های وام و مدت زمان بازپرداخت آن باید تعیین شده باشد. برای ثبت نام در سامانه ی سیتا باید ابتدا فرم خام ثبت نام را از این سامانه دریافت نموده و به صورت دستی پر نمایید و سپس فرم تکمیل شده را اسکن نموده و در سامانه بارگذاری نمایید .بعد از سامانه ی سیتا پرونده متقاضی ، در جلسه کمیسیونی که در جهاد کشاورزی تشکیل میشود مطرح میگردد و پس از تایید در این مرحله ، به بانک ارسال میشود . در مرحله بعدی درخواست وام باید اداره رفاه دانشگاه صلاحیت دانشجویان را بررسی کرده و پس از تایید دانشگاه ، نام آنان در لیست دریافت کنندگان وام قرار بگیرد . در طی این مرحله شرکت کنندگان می بایست به سوالات مصاحبه کنندگان در حوزه های عقیدتی سیاسی، تخصصی و شغلی، روانشناسی و… درخواست های ثبت شده مشتریان سپس به منظور فروش به شرکت کارگزاری بانک ارسال و پس از فروش، وجوه آن به شماره شبای معرفی شده نزد بانک ملی ایران به صورت سیستمی واریز می شود.