نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: سروسامان گرفتن بورس از دغدغه های اصلی نمایندگان مجلس است

صالحآبادی همچنین از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماههای اخیر کنترل و کاهشی شده است به نحوی که نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد ماههای گذشته به ۱.۳ درصد در دیماه رسیده است. دولت در صورت پیروی از سیاستهای درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی، میتواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند.

  • تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران
  • با عقد تفاهم نامه مابين طرفين اقدام شود
  • نسبت واردات به تولید نا خالص داخلی (M/GDP)
  • تحریم خدمات تبعی برای هریک از دسته تحریم های فوق
  • خدمت دهنده : دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • صلاحیت رسیدگی به اختلافات و قانون حاکم
  • ماده یازدهم: شرايط توافقنامه

ناترازی بودجه و جبران کسری آن از طریق چاپ پول و عدم نظارت درست بر عملکرد بانکها نقدینگی را به بالای ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. باور داریم که اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً باید برای جبران آن برای زندگی مردم به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. سرمایهگذاری بر روی فناوریهای جدید، بازدهی بالقوه برای تمام کالاها و خدمات را افزایش میدهد؛ زیرا بدون شک فناوریهای جدید کارآمدتر از فناوریهای قدیمی هستند.

تغییر مکانِ رو به بیرونِ منحنی امکانات تولید به این معنی است که ظرفیت تولیدِ تمام کالاها در اقتصاد، افزایش یافته است. در چه شرایطی منحنی امکانات تولید به سمت داخل حرکت میکند؟ عزم جدی دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی/ رویکرد دولت در بودجه 1401، کاهش بدهی است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکردهای مثبت دولت در بودجه 1401، گفت: جهتگیری کلی دولت این است که سراغ فرارها و کتمانهای مالیاتی بروند؛ امکانات موجود از نظر فناوری هم این امکان را میدهد که ما به این سمت حرکت کنیم این نیاز به عزم و اراده جدی دارد که این در دولت کنونی وجود دارد، هم وزیر و رئیس جدید سازمان مالیاتی بر این امر تأکید دارند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تمرکز کمیسیون اقتصادی بر توانمندسازی اقتصادی فدراسیون فوتبال است، افزود:امیدوارم در این حوزه موفقیتهایی حاصل شود که خروجی آن ارتقاء توانمندیهای اقتصادی این فدراسیون باشد که حتی دیگر به منابع حق پخش نیازی نداشته باشد. در این شرایط از طرفی جان هر شهروند و حتی پیشگیری از بیماری و درد کشیدن افراد مهم است، اما از سوی دیگر باید زندگی، شغل و ارائه خدمات و کالا به مردم دچار مشکل نشود. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند با وجود اینکه ارقام 3 الی 5درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سالجاری متصور است؛ اما تحلیلهای رسمی نشان میدهد که خالص سرمایهگذاری کشور در دهه 90 به میزان منفی بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:بسیاری از کشورها به سمت ایجاد سازمان اقتصادی برای فدراسیونهای فوتبال خود رفتهاند و پاسخ خوبی از این اقدام دریافت کردهاند. رئیس مجلس نیز در ادامه جلسه گفت: دولت جدید بعد از گذشت سه چهار ماه از شروع به کار خود لایحه دو فوریتی (حذف ارز ترجیحی) به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. هم اکنون وقتی رئیسجمهوری درباره بودجه سال ۱۴۰۱ سخن میگوید بر عدالت محور بودن بودجه تاکید دارند و عدالت محور بودن بودجه با حذف ارز ترجیحی سازگار نیست. این یکی از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ بود. به دلیل بیثباتی در بازار ارز، بالا بودن نرخ تورم، مالیات و سایر موارد، هزینههای تولید در این بنگاه ها بالا و ارزش افزوده کالای تولیدی پایین است.

در بخش ابتدایی این گزارش به پیشبینی رشد اقتصادی کشور در سال 1400 در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه به قیمتهای بازار (جاری) پرداخته است. رشد اقتصادی برای بخشهای مختلف اقتصادی در حالت خوشبینانه به ترتیب برای کشاورزی 1/ 1درصد، صنعت 4/ 9درصد، خدمات 3/ 4درصد و در حالت بدبینانه معادل کشاورزی منفی 8/ 3 درصد، صنعت 7/ 6درصد و خدمات 7/ 2درصد است. این کارشناسان بر این باورند که برای تداوم وضعیت رشد اقتصادی باید نگاه اقتصادی در امور کشور حاکم شود به نحوی که زمینه بهبود تکنولوژی و جذب سرمایهگذاری خارجی در مدیریت چالشهای کشور فراهم شود. صالح آبادی: بازار ارز از ابتدای سال وضعیت خوبی داشته و در بخش حوالهجات و اسکناس ارز عرضههاس خوبی انجام شده است.

در تلاش هستیم که اعتماد مردم به بازار بورس بازگردد، مدیران بورس هم باید فعال تر وارد بشوند. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان در نشستی بر ایجاد بازار مشترک در مرز با ایران تاکید کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سال آینده، سال تحول در فعال سازی معادن غیرفعال استان کرمان باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از توزیع کمک های بیمهآسیا در مناطق سیلزده جنوب استان کرمان قدردانی کرد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث هدررفت منابع کشور شده و در بردارنده رانت و فساد بوده، البته منظور از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جایگزینی روش بوده است.

روز بعد از این نشست، یعنی چهارشنبه ۱۹ آبان، لایحه “حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی” توسط دولت به مجلس ارسال میشود. سه روز بعد، یعنی شنبه ۲۲ آبان اخباری در فضای مجازی منتشر میشود، مبنی بر اینکه دولت این لایحه را از مجلس پس گرفته است. در این دوره رشد بخش خدمات 5.7 درصد، صنایع و معادل منفی 1.9 درصد، نفت 15.1 درصد و کشاورزی منفی 2 درصد بود. گروههای “کشاورزی” و “صنایع و معادن” طی همین مدت متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگیها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیتهای ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل 1.9 و 5.3 درصد مواجه بودهاند.