شکست دولت افغانستان از اصرار اوباما بر خروج آغاز شد – ایسنا

در دولت دوم آقای احمدینژاد کاملا روشن شد که انگیزه ایشان از این امر چه بود و چرا ایشان اقداماتی انجام میداد که این شرایط عادی نشود. صلاح الزواوی در گفتوگویی تفصیلی با ایسنا در تحلیل خود از عادیسازی کشورهایی مانند امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی گفت: قبل از آنکه وارد موضوع اثرات عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی شوم، مایلم بگویم رهبریت فلسطین و تمام گروههای مختلف فلسطینی این عادی سازی روابط را محکوم و رد کرده اند زیرا این عادی سازی به معنای خروج از توافق اعراب است.

به گزارش دانشجو، یک میلیارد تومان ناقابل؛ تمام دریافتی یک مدیر دیگر دولت است در سال گذشته؛ اصلاحطلب بازنشستهای که این روزها ریاست صندوق توسعه ملی را عهدهدار است. از این که میلیاردها تومان پول نفت که قرار بود هزینه اشتغال جوانان شود، به حساب چند پیرمرد بازنشسته واریز شده است. سال 84 که این آقا اومد دریافتی من حقوق با اضافه کار 350 تومان میشد .

به عبارتي ميتوان گفت «سازندگي» ماموريت هر دولتي است که پس از جنگ روي کار ميآيد. سخنان باراک اوباما ارائهدهنده بینشی از واقعگرایی است که براساس آن ایالات متحده باید از مداخله مستقیم نظامی اجتناب کند، مگر در شرایطی که منافع حیاتی آن در معرض تهدید باشد، به مناقشاتی که اهمیت چندانی ندارند وارد نشود، از مداخلات بشردوستانه پرهزینه دوری کند، دیگر کشورها را تشویق کند تا مسئولیت قبول کنند و همیشه به یاد داشته باشد که هزینههای یک اقدام از منافع آن فراتر نرود (David, 2015: 14). بهعبارت دیگر، دکترین حزم و احتیاط اوباما که ریشه در نظریه واقعگرایی دارد؛ ضمن تعامل و همزیستی با کشورهای ناهمسو و مخالف، تواناییهای نظامی آمریکا را حفظ و با مداخلات خارجی که میتواند برای این کشور تعهدات بلندمدت به همراه داشته باشد، کاملاً محتاطانه برخورد میکند.

هنگامی که در بحرین تظاهرات به سمت خشونت پیش رفت، اوباما مانند لیبی به سمت حمایت از مداخله در بحرین پیش نرفت و در این رابطه هیچ موضعی نگرفت؛ در عوض، موضع آمریکا انجام اصلاحات از درون کشور بود، البته در این زمینه فشار جدی به حکومت بحرین وارد نکرد که علت آن ترس از وارد شدن ایران به موضوع بود.

این روزنامه نزدیک به کارگزاران میافزاید: عملکرد برخی دستگاههای نظارتی در موضوع فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی بسیار در خور تامل است چرا که این دستگاهها چنان مرعوب فضاسازی رسانهها شدند که حتی بدون طی فرآیندهای قانونی تعریف شده داخل سازمان خود برای احراز و کشف حقیقت، موضعگیری کردند و انواع اتهامات را به مدیران بیمه مرکزی نسبت دادند.

رئالیستها به این موضوع توجه دارند که هر کشوری منافع ملی خود را براساس مؤلفههای مربوط به «قدرت ملی» و میزان قدرتی که دارد، تعریف میکند. حتی اگر به زعم برخی مدیران ارشد دولت، مجوزهای مربوط به این پرداختهای نجومی در دولت قبل صادر شده و مدیران دولت پیشین سردمدار دریافت این حقوقهای سنگین بودهاند، طرح این ادعا نیز چیزی از تقصیر دولت نزد افکار عمومی نخواهد کاست.

اگر مجوزهایی برای اینگونه پرداختهای غیرمتعارف در هر زمانی صادر شده یا شکافهای قانونی یا ضعف نظارت باعث بروز این مسئله شده است دولت باید این موارد را به همراه کلیه اقدامات و برخوردهایی که برای مقابله با این پدیده در همه سطوح خود انجام داده است برای مردم تشریح کند. اینگونه افراد از شعار اصلاحطلبی استفاده ابزاری در جهت رسیدن به مطالباتشان کردند که چنین عملکردی از نظر اصول اخلاق سیاسی نادرست است، چرا که شخص دارای هر فکر و عقیدهای که باشد باید صادقانه از موازین و اندیشه خود دفاع کند و پرچمدار فکر و اندیشه خود باشد.

البته برخی هم اینگونه بیان میکنند که عارف به تنهایی ظرفیت لازم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد و اگر کاندیدا شود برداشت عمومی چنین خواهد بود که او برای جلوس برکرسی ریاست جمهوری براساس تصمیم شخصی عمل میکند. اکنون این احتمال در حال تقویت شدن است که عارف در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 حضور پیدا کند.

حیرتانگیز است! این تنها گوشهای از فیش حقوقی ایشان در سال گذشته است. این روزنامه نوشت: به نظر میرسد بهترین راهکار در اختیار دولت برای برون رفت از این چالش، مسئلهیابی دقیق و البته سریع و پاسخ و گزارش صادقانه به مردم است. وی در پاسخ به این سؤال که ترامپ و بایدن کدام یک بیشتر به اقتدار آمریکا اهمیت میدادند؟

به نوشته وبگاه «ریانووستی»، وی با درخواست از آمریکا برای توقف تنشزایی در مسئله اوکراین، تاکید کرد اعزام نظامیان آمریکایی، هرگونه اقدامی را که برای تضمین امنیت خود انجام میدهیم، توجیه میکند.

نقدها، نفیها، سرزنشها و اتهامهای وارد شده به شخص احمدینژاد در دوره مدیریت ایشان و همچنین حمایتهایی که از وی به عنوان فرد انقلابی و ولایتمدار از ابتدای در دست گرفتن مدیریت شهر تهران از سوی جریان اصولگرا انجام شد، از همین زاویه قابل تامل است.

البته عارف این روزها از اصلاحطلبان دلگیر است که حق هم دارد، نخست از سال 92 که به سبب حمایت از روحانی مجبور به انصراف شد و سپس انتخابات ریاست مجلس که رقابت را به لاریجانی واگذار کرد و آن طور که انتظار داشت از سوی اعضای لیست امید حمایت نشد و در نهایت هم اصولگرایانی که در لیست امید بودند مسیر دیگری غیر از سایر اعضای این لیست انتخاب کردند.

پس از پایان جنگ سرد و درونپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یکی از قطبهای قدرت از میان رفت و ساختار نظام بینالملل دچار دگرگونی شد. پس رویکرد آمریکا در قبال منطقه و مشخصا افغانستان قطعاً ذیل راهبرد ایالات متحده برای مهار چین تعریف می شود. یعنی این کشورها به نیابت از آمریکا به دنبال نقشآفرینی در برابر ایران هستند تا آمریکا تمرکز اصلی خود را روی مهار چین بگذارد.

پس از آنکه ریچارد گلدبرگ یکی از اعضای برجسته و ضدایرانی بنیاد دفاع از دموکراسیها توسط جان بولتون در یک سمت بسیار مهم در شورای امنیت ملی آمریکا منصوب شد، این بنیاد بیش از پیش امکان تاثیرگذاری بر سیاستهای دولت ترامپ در قبال ایران و پیشبرد طرح خود برای تشدید فشار حداکثری بر ایران را پیدا کرد. رئيس کل مستعفی بیمه مرکزی یکی از همین مدیران واجد صلاحیت و حرفهای بود که با اعتقادی که به سیاستهای دولت تدبیر و امید داشت از حقوق چند برابری بخش خصوصی برای خدمت به صنعت بیمه چشم پوشید و مدیریت بیمه مرکزی را برای اجرای برنامههای دولت در صنعت بیمه با شرط و شروطی پذیرفت.

«دنی سیترینوویچ» تحلیلگر اندیشکده آتلانتیک در نوشت، برخلاف عراق و سوریه که برنامههای هستهای متکی بر راکتورهای هستهای واحدی داشتند و اسرائیل به ترتیب در سالهای ۱۹۸۱ و ۲۰۰۷ آنها را نابود کرد، برنامه ایران بر اساس دو تاسیسات غنیسازی بسیار محافظت شده و غیرمتمرکز است.