سیاست خارجی افغانستان بس از طالبان

در برخورد با نظام سلطه، دو نوع رفتار از هم متمایز میشوند: «یک برخورد، تسلیم است؛ یک برخورد، مقاومت است. اما در کشور ما، رسانههای انتقادی و روشنفکرانه در حد اقل قرار دارند که مخالف نظام نیستند بلکه کارکردهای دولت و حکومت را مورد نقد و بررسی قرار میدهند. اما با وجود این حجم از درآمد نفتی وضعیت نرخ رشد اقتصادی به کمترین میزان رسید و این دولت نه تنها این درآمد را صرف شعارهای خود کرد بلکه تعهداتی که ایجاد کرد باری بر دوش دولت بعدی شد.

این ائتلاف با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در حمایت از گفتوگوی سیاسی نیروهای سیاسی به منظور دستیابی به راهحلهای مشترک و در توافق با شرکای خود در اکثریت ملی، تصمیم گرفته است در جلسه فردای پارلمان عراق شرکت نکند. این گزارش ادامه میدهد که مساله خرید جاسوس افزار پگاسوس، که نمیتوان آن را بدون “مجوز صادرات” به نهادهای خارجی فروخت، بر تصمیم دهلی نو در سال ۲۰۱۹، زمانی که به نفع قطعنامهای مورد حمایت اسرائیل رای داد، تأثیر گذاشت.

او با تاکید بر شعار مهرورزی و عدالتگستری، در دوران تبلیغات انتخاباتی به مردم قول داده بود که مشکلات مربوط به مسکن و اشتغال مردم را حل کند. او خود را مردی از جنس مردم میدانست و با وعده حل مشکلات معیشتی طبقات فرودست، ریاست قوه مجریه را بدست گرفت. در نتیجه، میتوان گفت ایران کار خود را بلد بوده و باید با همین فرمان ادامه دهد!

این در حالی بود که احمدینژاد با شعار مهرورزی بر سر کار آمده و خود را دولت مهرورز خطاب کرده بود. در کنار کوچکسازی دولت که البته منتقدان سرسختی نسبت به شیوه اجرای آنها وجود داشت، احمدینژاد طرحها و برنامههایی را هم به طور مستقیم برای اجرای پروژه عدالتمحوری به ویژه در دولت دوم خود اجرا کرد. او ضمن قرار دادن ایران در کنار کره شمالی، از آنها به عنوان اصلیترین دشمنان آمریکا یاد کرد و ضمن تاکید بر اینکه هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد، گفت که دولت او تحریمهای گستردهای را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضع کرده است.

محمود احمدینژاد سال ۸۴ اقتصاد را در شرایط مطلوبی از دولت پیشین تحویل گرفته بود. برای این هدف، تلاش دارند تا نظام حاکم را غیرمشروع نشان دهند و مردم را ناراضی کنند؛ مردم را نسبت به حاکمیت بدبین کنند؛ چهره متنفر از حاکمیت و دولت هم در داخل و هم در سطح منطقه و جهان، ترسیم کنند. برای داشتن دیپلوماسی فعال باید هم مشکلات داخلی در حد اقل باشد و هم دولت و دستگاه دیپلوماسی به عنوان مجری رسمی، فعال و کار آمد توان تاثیرگذاری و برقراری ارتباط با نهادهای مختلف از جمله آمپراتوریهای رسانهای را داشته باشد.

از سوی دیگر، باید بداینم که دولت افغانستان تا کجا از رسانهها استفاده کرده با نهادهای رسانهای مختلف داخلی و خارجی روابط فعال و درخور جهت انتشار پیام و سخن خود داشته است. به عبارت دیگر، آنها بیش از هر چیز به کارکرد انتخاباتی این مخالفِ سرسختانه و لجوجانه فکر میکردند.

همچنین در سال ۱۳۹۰ وزارت راه و شهرسازی از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری و وزارت صنعت،معدن و تجارت از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد که تا به امروز هم بحث پیرامون این ادغام و درستی یا غلطی آن وجود دارد.

نرخ دلار در این دولت ۲۰۰ درصد رشد کرد و شرایط معشیتی را برای مردم سخت کرد و فشار به طبقات ضعیف زیاد شد. احمدی نژاد بر خلاف دولت اصلاحات که توانسته بود بدون هیچ شعار اقتصادی سکان اجرایی اداره کشور را بدست بگیرد، شعارهای خود را بر محوریت مباحث اقتصادی و معیشتی قرار داد. او در جایی در زمان تبلیغات خود به صراحت درباره نسبت نفت و زندگی مردم گفته بود:«مردم باید نوسان تغییر قیمت نفت را در زندگی خود ببینند.

در مورد نرخ رشد نیز دولت احمدینژاد پایینترین نرخ رشد را از سال ۶۸ تا ۹۹ به نام خود ثبت کرده و در دولت دوم او نرخ رشد به منفی ۶٫۷ درصد هم سقوط کرد که تا کنون رکوردی بیسابقه محسوب میشود.

نتیجه این سیاستها تورم فزاینده ۳۵ درصدی در دولت دوم احمدی نژاد بود، ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی هم به پایینترین حد تاریخی خود در چهار دهه گذشته رسید و عدد منفی ۶٫۷ درصدی را در سال ۹۱ ثبت کرد.مجموع درآمد نفتی احمدی نژاد در ۸ سال دولتهای نهم و دهم حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بود، اما وضعیت تورم و نرخ رشد اصلا تناسبی با این میزان درآمد نفتی نداشت.

هنگامیکه ایالاتمتحده پس از جنگ جهانی دوم به یک قدرت بزرگ بینالمللی مبدل شد، هدف اصلی راهبردی کلان آن، جلوگیری از شکلگیری فضای اوراسیای گرهخورده با منافع و تعاملات مثبت در سطح سیاسی و بازداری از تسلط آن بر آنچه جهان قدیم مینامند، بود. دولت اصلاحات هم فضای بینالملل را با ایران همسو کرده بود و هم شرایط اقتصادی رو به بهبود بود.

در مورد یکی دیگر از شاخصهای مهم اقتصادی یعنی نرخ ارز، یکی از شوکهای مهم ارزی سه دهه گذشته در دولت دوم احمدینژاد در سال ۹۰ و ۹۱ رخ داد.

میانگین نرخ رشد در دولت نهم ۵٫۵ درصد و در دولت دوم او ۲٫۰۶ درصد بود. ثبت رکورد بدترین نرخ رشد اقتصادی و تورم ۳۵ درصدی در حالی بود که دولت اول و به خصوص دولت دوم احمدینژاد رکوردار بالاترین درآمد نفتی در چهل سال اخیر است. اما گفته شد که آقای روحانی، وزیر را به خاطر انتخاب شما توبیخ کردند.

احمدینژاد بر خلاف دولت اصلاحات که توانسته بود بدون هیچ شعار اقتصادی سکان اجرایی اداره کشور را بدست بگیرد، شعارهای خود را بر محور مباحث اقتصادی و معیشتی قرار داد. به گزارش تجارتنیوز، بخت هم با دولت احمدینژاد یار بود. احمدینژاد طرحها و برنامههایی را هم به طور مستقیم برای اجرای پروژه عدالتمحوری به ویژه در دولت دوم خود اجرا کرد.

اما نرخ بیکاری و ضریب جینی در دولت احمدینژاد نسبت به دولتهای قبل از خودش بهبود یافته بود. نماینده چین در سازمان ملل در ابتدای نشست امروز از مخالفت پکن با برگزاری این جلسه خبر داد و اعلام کرد: چیزی که الان به آن نیاز داریم دیپلماسی بی سرو صدا است نه دیپلماسی با میکروفون.

پس از آن بود که سازمان ملی جوانان، با سازمان تربیت بدنی ادغام و وزیری برای آن معرفی شد. حذف سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از این تصمیمات بود که در سال ۱۳۸۶ مستقیما به دستور رئیس جمهور اتفاق افتاد و به جای آن معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی تاسیس شد.