به همین ترتیب هم اعلام و خبرش منتشر شد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاه جهانشمول امام (ره) جهاد و مقاومت و سازندگی و خدمت به هم نوع ترویج و در سطح جهان اسلامی ترویج پیدا کرد که نمونه های آنرا در سال های اخیر از سوی مدافعان حرم و کادر بهداشت و درمان می بینیم.

سریال ملکه گامبی یا ملکه شطرنج در هفت قسمت فعلا منتشر گردیده که دوبله فارسی این سریال رو از سایت تایم مووی می توانید به صورت دوبله دوزبانه و دوبله سانسور شده دریافت کنید. ماده ۱۹، از این جهت که جبران خسارت مجوز وارد کردن ضرر نیست و همچنین در مواردی که ضرری وارد شده یا مصلحت ملزمهای وجود دارد، اطلاق تحدید به اختصاص یک درصد فروش آنها برای جبران خسارت، خلاف شرع شناخته شد. از آنجا که مطالبی که به عنوان دلایل، مذکور افتاده، اشتباهات فاحشی دارد که با توجه به شأن دینی و اخلاقی فقهای محترم آن شورا، به نظر می رسد یک جریان اطلاعاتی، امنیتی با برنامه ای خاص این اطلاعات غلط را ارائه نموده که علاوه بر ظلم به این جانب و خانواده ام، متاسفانه به جایگاه آن شورا و نظام لطمه وارد نموده است. وابسته به کدام مقام و قدرت بوده است که وارد خدمت شده است؛ دستودل پاک است؟ این همکاری تنها در شروع به کار نبود در تمام دوران مسئولیتم ادامه داشت.

در این وزارتخانه حتی کارمندان بخش خدمات نیز باید طرز برخورد با مراجعین را بدانند و چند کلمه انگلیسی ابتدایی را هم بلد باشند. در روزهای اول بر طبق روال جاری در وزارتخانه غذای وزیر مطابق برنامه هفتگی مخصوصی که از قبل تنظیم شده بود، در اتاق نهارخوری دفتر وزیر آورده میشد. از محل فروش منزل باید سهمی برای تامین هزینه تحصیل بچهها اختصاص داده میشد. در دوران کوتاه تصدی مرحوم دکتر کریم سنجابی، کمسیونی برای پاکسازی کارمندان تشکیل شد و وزارت خارجه اعلام کرد که عدهای از رؤسا و کارمندان نمایندگیهای خارج از کشور به مرکز احضار شدهاند و همچنین به خدمت تعدادی از مأموران که انجام وظیفه آنان در نمایندگیها غیرمفید یا برخلاف مصالح مملکت تشخیص داده شده، خاتمه داده شد. زمانی که اردشیر زاهدی وزیر خارجه بود، به دستور شاه فهرست اسامی تمام اعضای فراماسون در وزارت خارجه را تهیه میکند ولی آن را منتشر نمیسازد و اقدامی هم علیه آنها انجام نمیدهد.

ماده ۳۰. روابط عمومی شورای نگهبان در بخش اطلاعرسانی زیر نظر سخنگو انجام وظیفه مینماید. حال با این تغییر و تحول در شورای نگهبان نگاهی به ساختار شورای نگهبان میاندازیم. به این ترتیب از پنجم اردیبهشت رسما به عنوان وزیر معرفی شدم. که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بنابراین پیشنهاد کردند که با توجه به استقبال کارمندان وزارت امور خارجه از انتصاب من، از سمت خود به عنوان معاون نخستوزیر استعفا بدهم و مسئولیت وزارت خارجه را بپذیرم. بنابراین من از هر نوع شور و مشورت در هر زمینهای با شما عزیزان استقبال میکنم و حتماً این کار را خواهم کرد، اما تصمیم نهایی با من است و من مسئول هستم.

این امر برای کشور های جهان سوم و فقیر مثل افغانستان که بودجه عادی آن نیز توسط کشور های خارجی تامین می شود ضروری و لازم است. در مقام سخنگو و مسئول اداره اطلاعات به مناسبتهای مختلف بیانیههای لازم را به نام وزارت خارجه تهیه میکرد و به نظر و تائید من میرسانید و منتشر میکرد. بنابراین در وزارت خارجه ما هم از این قانون استفاده کردیم و کارگزینی فهرست اسامی بازنشستگان رشتههای سیاسی، اداری و خدمات را تهیه کرد و احکام بازنشستگی آنها صادر شد و طی مراسمی در سالن اجتماعات وزارتخانه با صرف چای و شیرینی، احکام ابلاغ و اجرا شد. وظیفه او این بود که با کمک مدیرکل جدید کارگزینی برای تمام کارمندان یک خلاصه پرونده برای من تهیه کند. بر اساس توضیحات او در لایحهی بودجهی ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل بودجهی کمتری برای این بخش در نظر گرفته شده اما بهصورت کلی این بودجه بسیار بهتر از سالهای قبل است.

اسرار دین او را از من به جان و دل بشنوید. طبرسي هم مانند ساير متخصصاني كه طي روزهاي گذشته در واكنش به اصرار و اجبار ايجادشده از سوي وزير كشور براي برگزاري كلاسهاي درس به شكل حضوري، نسبت به خطر و تبعات جدي اين اجبار هشدار ميدادند، خواستار تعطيلي مدارس به دليل خطر جدي محيط پرازدحام مدارس و كلاسهاي درس شد كه البته به نظر ميرسد خواسته اين متخصص عفوني هم همچون توصيه ساير كارشناسان، با بيتوجهي محض مديران دستگاههاي سياستگذار خارج از حوزه سلامت مواجه خواهد شد. اول تابستان که مدارس تعطیل میشوند، به ایران بیایند. امام اما به هر دو شأن باور داشت. در آخرین پرتاب به مدار ۴۷۰ دست پیدا کردیم اما به سرعت لازم نرسیدیم تا ماهواره در مدار قرار بگیرد. «آقای دکتر لاریجانی توضیحات لازم را در این زمینه به شما خواهند داد و ایشان مورد اعتماد من است». اما هنوز برخی اقدامات برای بازسازی لازم بود.

آنها که دانشجو بودند در تعطیلات تابستانی میآمدند اما برای ادامه تحصیل برمیگشتند. از فرزندان ما سه نفر دانشجو بودند و سه نفر دانشآموز دبیرستانی. هنگامی که آقای حسین عادلی، دانشجوی دوره دکترای اقتصاد در کانادا را، که از فعالان انجمن اسلامی دانشجویان بود، به سمت کاردار موقت منصوب کردم، آقای کاظمی موسوی زیر بار نرفت و با ارسال نامههایی برای سایر سفارتخانههای ایران از همکاران خود خواست که با مأموران جدیدی که از طرف وزارت خارجه منصوب میشوند، همکاری نکنند. اولین گامها برای بازسازی وزارت امور خارجه در حقیقت در زمان وزارت آقای میرفندرسکی، وزیر خارجه بختیار، آغاز شده بود. برای بازسازی و پاکسازی کارمندان، آقای مهندس مهدی سازگارا را که عضو وزارت خارجه نبود به کار دعوت کردم و در کنار اتاق خودم، محلی به او دادم. با آشناییهایی که پیدا کرده بودم، در سطح مدیریت کلان آقای حسن معتمدی را که یکی از کارمندان سابقهدار و سلیمالنفس و صحیحالعمل و خوشنام وزارت خارجه بود و در زمان وزارت آقای دکتر سنجابی به سمت معاون امور مالی و اداری منصوب شده بود، ابقا کردم.

شورای نگهبان به منظور نگهبانی از احکام اسلامی و قانون به وجود آمده است . این قوه در جمهوری اسلامی ایران، از حیث جایگاه مردمی، نیمه ریاستی و نیمهپارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) است و کلیه سازمانها و امور اجرایی (کشوری و لشکری) از این ارکان ناشی میشوند. با توجه به این برنامه بود که به جلسه عمومی کارمندان گفتم که رفتار انقلابی فقط این نیست که شما با ملت همراهی کردید و اعتصاب کردید، که به جای خود قابل تقدیر و تشکر است، اما تثبیت انقلاب نیاز به کار فراوان دارد و اگر من اینچنین سخت میکوشم شما هم باید پابهپای من بیایید و بکوشید. اما با توجه به عدم همکاری کادرهای وزارت خارجه با دکتر سنجابی و همکارانی که با خود به وزارت خارجه برده بود، شورای انقلاب و مهندس بازرگان نگران بودند که شورای کارمندان با من نیز همکاری نکند. اما عموماً سابقه خدمت آنها در وزارت خارجه از بیست سال بیشتر بود.

  • استان هرمزگان
  • مسعود نقاشزاده: آثار جشنواره چهلم قابل دفاع است
  • رساله توضیح المسائل
  • مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی
  • جهاد اکبر
  • سؤال: بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی
  • پنالتی از دست رفته رونالدو مقابل میدلزبرو
  • مایلی کهن علت عدم دعوت از پاشازاده را گفت

همسرم برنامهریزی کرده بود که از دو منزلی که داشتیم یکی را برای اقامت فرزندانمان که برای ادامه تحصیل میماندند اختصاص دهد. در جوّ سیاسی ملتهب حاکم، این کارمندان، نظیر کارگران کارخانجات مدعی مدیریت وزارت خارجه شدند و برای همکاری با وزیر جدید شرط و شروط گذاشتند.